nepřihlášeno
skladem
pouze GPE
Windows UpDate

wuauclt /detectnow


22:38 08.04.2013 - rosta
Digitální fotografie - Rostislav Podroužek ®2014
rosta@podrouzek.net