nepřihlášeno
skladem
pouze GPE
Nastavení v registrech zapnutí Numerické klávesnice po přihlašení ve WIN XP

[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Keyboard] "InitialKeyboardIndicators"="2" a [HKEY_USERS.DEFAULT\ControlPanel\Keyboard] "InitialKeyboardIndicators"="2"


22:59 08.04.2013 - rosta
Digitální fotografie - Rostislav Podroužek ®2014
rosta@podrouzek.net