nepřihlášeno
skladem
pouze GPE
Vypnout automatického přehrávání CD

gpedit.msc - Šablony pro správu - Systém


23:05 08.04.2013 - rosta
Digitální fotografie - Rostislav Podroužek ®2014
rosta@podrouzek.net