nepřihlášeno
skladem
pouze GPE
Vypnutí automatické kontroly disku při startu WIN XP

V registru [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Sesion Manager] nastavte hodnotu - autocheck autochk /K:C /K:D * pro disk C: i D: nebo v příkazovém řádku - chkntfs /x c: d:


23:09 08.04.2013 - rosta
Digitální fotografie - Rostislav Podroužek ®2014
rosta@podrouzek.net