nepřihlášeno
skladem
pouze GPE
Soubor "SYSTEM" je poškozen nebo nebyl nalezen.

1.KROK Zkontrolovat existenci adresáře windows/system32/config Pokud adresář neexistuje spustíme na daném oddílu scandisk. 2.KROK Pokud adresář existuje a je přítomen soubor "SYSTEM" tak je poškozen. Opravu souboru provedeme nabootováním z boot cd. Záloha souboru se nachází v: C:\system volume information\_restore...\RP"poslední číslo"\snapshot\_registry_machine_system Soubor překopírujeme do windows/system32/config a přejmenujeme na "system".


10:14 24.04.2013 -
Digitální fotografie - Rostislav Podroužek ®2014
rosta@podrouzek.net