KONTAKT

Své názory a připomínky mě můžete zasílat na mail uvedený níže. Postřehy z oblasti digitální fotografie nebo IT, které chcete sdělit ne jen mě můžete uveřejnit v patřičných rubrikách na tomto webu.

Digitální fotografie - Rostislav Podroužek ®2014
rosta@podrouzek.net