PUBLIKACE KDE BYLY MÉ FOTOGRAFIE UVEŘEJNĚNY

Zde uvedené publikace jsou neprodejné.

- měsíčník Areport číslo 5/2010 str.53 článek Vzpomínkové a modelářské akce na Hané
- Hydrometeorologická služba Armády České Republiky v období 1918-2009
- Dějny a přítomnost městských částí Povel a Nové Sady
- Kalendář Barum Czech Rally Zlín 2014
Digitální fotografie - Rostislav Podroužek ®2014
rosta@podrouzek.net